Ochrana osobních údajů


I. Vymezení správce

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), je společnost LUCY - FAIR s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, IČO: 09310177 (dále jen správce).

Kontaktní údaje správce:

LUCY - FAIR s.r.o.

K Jezu 231

332 02 Starý Plzenec

IČO: 09310177

e-mail: info@spokojenykocour.cz

www.spokojenykocour.cz

Společnost LUCY - FAIR s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Kategorie osobních údajů

1. Kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy tj. jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefon - v případě jste-li fyzická osoba

2. Identifikační údaje, jste-li podnikatel tj. název společnosti, sídlo, IČO, DIČ, adresa pro doručení, pokud je určeno pro konkrétní osobu - jméno a příjmení, dále e-mailová adresa, telefon

3. Vaše nastavení - údaje ve vašem uživatelském účtu (pokud jej máte), nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech

4. Údaje o Vašich objednávkách - jaké produkty jste v minulosti nakupovali, abychom mohli vylepšit naše služby a nabídnout Vám podobný sortiment produktů

5. Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách, například jaké produkty si prohlížíte, na jaké odkazy klikáte, způsob pohybu po našem webu, posouvání obrazovky, údaje o zařízení, ze kterého si prohlížíte náš web, jako je IP adresa zařízení a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, použitý prohlížeč apod.


III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:

1. plnění smlouvy mezi Vámi (zákazníkem) a správcem; vyřízení Vaší objednávky včetně doručení zboží či provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; v rámci objednávky zboží nebo služeb jsou vyžadovány Vaše osobní údaje (zákazníka), které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi (zákazníkem) a správcem; těmito osobními údaji se rozumí - jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, dále e-mailová adresa, telefon; bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uzavřít smlouvu mezi Vámi a správcem nebo požadovat její plnění ze strany správce

2. zasílání obchodních sdělení a newsletterů či jiných marketingových aktivit

3. členství zákazníka ve věrnostních programech (je-li správcem nabízeno), registrace v našem e-shopu (uživatelský účet).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


Právním základem pro zpracování Vašich (zákazníka) osobních údajů jsou následující skutečnosti:

1. zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a Vámi (zákazníkem) nebo pro provedení opatření přijatých správcem před uzavřením takové smlouvy - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

3. oprávněný zájem správce pro poskytování přímého marketingu - týká se to zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů v případě, že došlo k objednání zboží nebo služby zákazníkem - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

4. dalším právním základem je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely - zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů, registrace v našem e-shopu (zákaznický účet), registrace do věrnostních programů (pokud správce tyto programy nabízí), v případě, že nedošlo k objednání zboží nebo služby zákazníkem.


Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka (subjektu údajů) za těmito účely i bez jeho souhlasu (s výjimkou bodu 4), a to na základě své právní povinnosti tak činit, z to zejména z důvodu nezbytnosti zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem (subjektem údajů) anebo z důvodu existence oprávněného zájmu správce nebo z důvodu plnění právních povinností správce. 

Poskytnutí osobních údajů může být v závislosti na poskytnutých údajích zákonným nebo smluvním požadavkem. Důsledkem neposkytnutí údajů nezbytných pro navázání smluvního vztahu je nemožnost uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem).

Správce na svých webových stránkách www.spokojenykocour.cz používá za účelem webové analýzy soubory cookies a službu Google Analytics od společnosti Google. O zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a využívání souborů cookies Googlem se dozvíte více - ZDE. Pro analýzu sledování našeho webu využíváme také systém PrestaShopu. Nastavení souborů cookies můžete upravit ve svém webovém prohlížeči. Pro mobilní zařízení a tablety používáme mobilní verzi našeho webu. I pro tato mobilní zařízení a tablety platí uvedené informace. U některých produktů na našich webových stránkách www.spokojenykocour.cz naleznete videa k produktům. Tato videa k produktům pocházejí z kanálu YouTube. Před spuštěním těchto videí si přečtěte ochranu osobních údajů (GDPR) kanálu YouTube - více se dozvíte ZDE. Pro monitorování PPC kampaní, evidenci zpětných odkazů, analýzu našeho webu a vyhledávání klíčových slov dále využíváme nástroj Collabim. O ochraně osobních údajů nástroje Collabim se dozvíte - ZDE

V rámci našeho firemního profilu na Facebooku využíváme soubory cookies a další nástroje pro analýzu návštěvnosti facebookového profilu, nabídky produktů a hodnocení reklamních kampaní apod. Více o souborech cookies na Facebooku se dozvíte ZDE. O ochraně vašich osobních údajů na Facebooku se dozvíte - ZDE. Facebookový profil využívá pro komunikaci produkt Messenger - více o ochraně vašich osobních údajů v souvislosti s produktem Messenger na Facebooku se dozvíte - ZDE. V rámci našeho firemního profilu na Instagramu (lucyfairdog) využíváme rovněž nástroje pro analýzu návštěvnosti našeho instagramového profilu, nabídky produktů a hodnocení reklamních kampaní apod. O ochraně osobních údajů na Instagramu a o možnostech nastavení vašeho soukromí, i o fungování reklam na Instagramu se dozvíte ZDE.  

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou:

1. správce

2. dopravci zboží - zajišťují dodání zboží na vaši adresu nebo na výdejnu zboží - Zásilkovna a její smluvní dopravci (DPD, InTime, ČP), více se o zpracování vašich osobních údajů službou Zásilkovna dozvíte v odkazu - Zásilkovna GDPR

3. dodavatelé zboží - některé druhy zboží můžeme posílat napřímo od našich dodavatelů, poskytoval služby dropshippingu, dále za účelem případných reklamací zboží 

4. dodavatele 

5. provozovatel platební brány - platební brána STRIPE, zajišťující realizace plateb, o podmínkách ochrany osobních údajů se dozvíte více v odkazu - ZDE

6. banka - zajišťující realizace plateb - Fio banka, o zpracování vašich osobních údajů Fio bankou se dozvíte více v odkazu - Fio - GDPR

7. osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a ukládání dat a další služby spojené s provozováním e-shopu

8. osoby zajišťující marketingové služby

9. osoba zajišťující účetní a daňové služby

10. státní orgány veřejné moci - plnění povinností správce vyplývající z právních předpisů

Další příjemci osobních údajů:

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné ZDE. Společnost Facebook se přejmenovala na společnost Meta Platforms Ireland Limited.

Google Ireland Limited se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné ZDE.

Instagram (provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, dříve Facebook) - o možnostech nastavení vašeho soukromí, nakládání s daty, o souborech cookies a další informace se dozvíte - ZDE

Správce nemá v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.


V. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (uzavřené mezi správcem a zákazníkem), případně po dobu nutnou pro uplatňování nároků z těchto smluv vyplývajících.

Dále po dobu nezbytně nutnou stanovenou zákonem z důvodu plnění právních povinností správce (například evidence daňových dokladů).

Dále uchováváme osobní údaje do doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů - týká se zejména přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů, vytvoření zákaznického účtu, členství ve věrnostních programech.


VI. Vaše práva

Na základě podmínek stanovených GDPR máte právo:

1. na přístup k vašim osobním údajům

2. na opravu, popřípadě doplnění údajů

3. na výmaz údajů

4. na omezení zpracování údajů

5. na přenositelnost údajů

6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů

7. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemně na adresu správce nebo elektronicky na email správce.

Dále můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušováno.

Pokud si již nepřejete dostávat žádné další emaily, požádejte o ukončení odběru novinek na email:  info@spokojenykocour.cz


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná technická i organizační opatření za účelem zabezpečení osobních údajů, a to v datové i papírové podobě.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky provedené v našem internetovém obchodě (prostřednictvím internetového objednávkového formuláře) potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a obchodními podmínkami našeho obchodu. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na internetových stránkách správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020.